Hạng 3 Anh

Hạng 3 Anh
Lịch thi đấu Hạng 3 Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England League 2
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

243

245

278

265

268

367

Tỷ lệ ghi bàn

14.6%

14.7%

16.7%

15.9%

16.1%

22.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

67

17.0%

-

2

2:1

54

13.7%

-

3

1:0

53

13.5%

-

4

2:0

42

10.7%

-

5

1:2

41

10.4%

-

6

0:1

32

8.1%

-

7

0:0

27

6.9%

-

8

2:2

27

6.9%

-

9

0:2

25

6.4%

-

10

3:1

25

6.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

160

28.7%

-

2

Thua-Thua

101

18.1%

-

3

Hòa-Hòa

74

13.3%

-

4

Hòa-Thắng

72

12.9%

-

5

Hòa-Thua

59

10.6%

-

6

Thua-Hòa

34

6.1%

-

7

Thắng-Hòa

23

4.1%

-

8

Thua-Thắng

19

3.4%

-

9

Thắng-Thua

16

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

134

24.0%

-

2

3 bàn thắng

128

22.9%

-

3

1 bàn thắng

85

15.2%

-

4

4 bàn thắng

84

15.1%

-

5

5 bàn thắng

49

8.8%

-

6

6 bàn thắng

33

5.9%

-

7

0 bàn thắng

27

4.8%

-

8

7+

18

3.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

270

48.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

288

51.6%

-