Hạng Nhất Na Uy

Hạng Nhất Na Uy
Lịch thi đấu Hạng Nhất Na Uy 2024, - Kết quả bóng đá Norway 1st Division
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

52

76

52

65

75

Tỷ lệ ghi bàn

12.9%

14.0%

20.4%

14.0%

17.5%

20.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

16

21.1%

-

2

1:0

15

19.7%

-

3

2:2

8

10.5%

-

4

2:1

7

9.2%

-

5

1:2

7

9.2%

-

6

3:1

7

9.2%

-

7

0:2

5

6.6%

-

8

1:3

4

5.3%

-

9

3:3

4

5.3%

-

10

2:0

3

3.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

34

30.9%

-

2

Thua-Thua

21

19.1%

-

3

Hòa-Thắng

14

12.7%

-

4

Thắng-Hòa

12

10.9%

-

5

Thua-Hòa

10

9.1%

-

6

Hòa-Hòa

9

8.2%

-

7

Hòa-Thua

5

4.5%

-

8

Thắng-Thua

3

2.7%

-

9

Thua-Thắng

2

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

24

21.8%

-

2

4 bàn thắng

20

18.2%

-

3

3 bàn thắng

19

17.3%

-

4

1 bàn thắng

17

15.5%

-

5

5 bàn thắng

12

10.9%

-

6

6 bàn thắng

8

7.3%

-

7

8 bàn thắng

4

3.6%

-

8

7+

6

5.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

52

47.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

58

52.7%

-