INT FRLW

INT FRLW
Lịch thi đấu INT FRLW undefined, - Kết quả bóng đá Four Nations Tournament

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

-

1

-

-

1

1

Tỷ lệ ghi bàn

-

33.3%

-

-

33.3%

33.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

1

50.0%

-

2

2:0

1

50.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

1

50.0%

-

2

Hòa-Thắng

1

50.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

1

50.0%

-

2

2 bàn thắng

1

50.0%

-

3

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

1

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

1

50.0%

-