JPN Emperor Cup

JPN Emperor Cup
Lịch thi đấu JPN Emperor Cup 2024, - Kết quả bóng đá Japanese Emperor Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

31

29

46

38

39

100

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

11.8%

18.8%

15.5%

15.9%

40.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

8

15.4%

-

2

2:0

8

15.4%

-

3

1:1

8

15.4%

-

4

3:1

7

13.5%

-

5

2:1

5

9.6%

-

6

3:0

5

9.6%

-

7

1:2

3

5.8%

-

8

2:2

3

5.8%

-

9

3:2

3

5.8%

-

10

0:1

2

3.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

29

40.8%

-

2

Hòa-Thắng

12

16.9%

-

3

Thua-Thua

8

11.3%

-

4

Hòa-Hòa

7

9.9%

-

5

Thắng-Hòa

5

7.0%

-

6

Hòa-Thua

4

5.6%

-

7

Thua-Thắng

4

5.6%

-

8

Thua-Hòa

1

1.4%

-

9

Thắng-Thua

1

1.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

18

25.4%

-

2

3 bàn thắng

15

21.1%

-

3

4 bàn thắng

14

19.7%

-

4

1 bàn thắng

10

14.1%

-

5

5 bàn thắng

4

5.6%

-

6

8 bàn thắng

3

4.2%

-

7

9 bàn thắng

3

4.2%

-

8

7+

4

5.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

35

49.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

36

50.7%

-