JPN J.League Cup

JPN J.League Cup
Lịch thi đấu JPN J.League Cup 2024, - Kết quả bóng đá Japanese J.League Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

23

14

24

27

22

98

Tỷ lệ ghi bàn

15.6%

9.5%

16.3%

18.4%

15.0%

66.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

12

25.0%

-

2

1:0

6

12.5%

-

3

0:0

5

10.4%

-

4

1:2

5

10.4%

-

5

0:1

4

8.3%

-

6

0:2

4

8.3%

-

7

2:1

4

8.3%

-

8

1:3

4

8.3%

-

9

2:2

3

6.3%

-

10

2:0

1

2.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

17

29.8%

-

2

Hòa-Hòa

12

21.1%

-

3

Hòa-Thắng

8

14.0%

-

4

Thắng-Thắng

5

8.8%

-

5

Thua-Hòa

5

8.8%

-

6

Thắng-Hòa

4

7.0%

-

7

Hòa-Thua

4

7.0%

-

8

Thua-Thắng

1

1.8%

-

9

Thắng-Thua

1

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

17

29.8%

-

2

1 bàn thắng

10

17.5%

-

3

3 bàn thắng

9

15.8%

-

4

4 bàn thắng

9

15.8%

-

5

0 bàn thắng

5

8.8%

-

6

5 bàn thắng

3

5.3%

-

7

6 bàn thắng

3

5.3%

-

8

7+

1

1.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

23

40.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

34

59.6%

-