NOR Eliteserien

NOR Eliteserien
Lịch thi đấu NOR Eliteserien 2024, - Kết quả bóng đá Norway Eliteserien
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

41

42

56

56

66

65

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

12.9%

17.2%

17.2%

20.2%

19.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

12

14.5%

-

2

1:0

11

13.3%

-

3

2:1

10

12.0%

-

4

1:2

10

12.0%

-

5

0:1

8

9.6%

-

6

2:2

8

9.6%

-

7

0:2

7

8.4%

-

8

0:0

6

7.2%

-

9

1:3

6

7.2%

-

10

2:0

5

6.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

28

24.6%

-

2

Thắng-Thắng

26

22.8%

-

3

Hòa-Hòa

17

14.9%

-

4

Hòa-Thắng

14

12.3%

-

5

Hòa-Thua

12

10.5%

-

6

Thắng-Hòa

7

6.1%

-

7

Thua-Hòa

4

3.5%

-

8

Thắng-Thua

3

2.6%

-

9

Thua-Thắng

3

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

27

23.7%

-

2

2 bàn thắng

24

21.1%

-

3

4 bàn thắng

22

19.3%

-

4

1 bàn thắng

19

16.7%

-

5

5 bàn thắng

8

7.0%

-

6

6 bàn thắng

7

6.1%

-

7

0 bàn thắng

6

5.3%

-

8

7+

1

0.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

54

47.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

60

52.6%

-