North African Cup

North African Cup
Lịch thi đấu North African Cup undefined, - Kết quả bóng đá North African Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

1

16.7%

-

2

1:0

1

16.7%

-

3

0:2

1

16.7%

-

4

4:0

1

16.7%

-

5

3:1

1

16.7%

-

6

2:2

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

2

33.3%

-

2

Hòa-Hòa

1

16.7%

-

3

Thua-Hòa

1

16.7%

-

4

Thua-Thua

1

16.7%

-

5

Thắng-Thắng

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

3

50.0%

-

2

0 bàn thắng

1

16.7%

-

3

1 bàn thắng

1

16.7%

-

4

2 bàn thắng

1

16.7%

-

5

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

1

16.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

83.3%

-