Olympic Games

Olympic Games
Bảng xếp hạng Olympic Games - BXH Olympic Games 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Bảng A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

France U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Guinea U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

New Zealand U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

USA U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Bảng B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Argentina U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Iraq U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Morocco U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Ukraine U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Bảng C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Dominican Republic U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Egypt U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Spain U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Uzbekistan Olympic Team U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Bảng D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Israel U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Japan U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Mali U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Paraguay U23

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0