QAT Stars League Cup

QAT Stars League Cup
Lịch thi đấu QAT Stars League Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Qatar Stars League Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

14

10

17

15

20

33

Tỷ lệ ghi bàn

14.3%

10.2%

17.3%

15.3%

20.4%

33.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

4

16.7%

-

2

2:0

3

12.5%

-

3

0:2

3

12.5%

-

4

3:0

3

12.5%

-

5

2:1

3

12.5%

-

6

1:2

3

12.5%

-

7

1:1

2

8.3%

-

8

0:0

1

4.2%

-

9

2:2

1

4.2%

-

10

1:3

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

7

22.6%

-

2

Hòa-Thắng

6

19.4%

-

3

Thua-Thua

6

19.4%

-

4

Hòa-Thua

4

12.9%

-

5

Hòa-Hòa

3

9.7%

-

6

Thắng-Hòa

2

6.5%

-

7

Thua-Thắng

2

6.5%

-

8

Thua-Hòa

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

9

29.0%

-

2

2 bàn thắng

8

25.8%

-

3

1 bàn thắng

4

12.9%

-

4

6 bàn thắng

3

9.7%

-

5

4 bàn thắng

2

6.5%

-

6

5 bàn thắng

2

6.5%

-

7

0 bàn thắng

1

3.2%

-

8

7+

2

6.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

16

51.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

48.4%

-