SMR Cup

SMR Cup
Lịch thi đấu SMR Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá San Marino Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

10

12

11

8

7

18

Tỷ lệ ghi bàn

13.7%

16.4%

15.1%

11.0%

9.6%

24.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

4

19.0%

-

2

1:1

3

14.3%

-

3

1:0

2

9.5%

-

4

0:1

2

9.5%

-

5

0:2

2

9.5%

-

6

2:1

2

9.5%

-

7

1:3

2

9.5%

-

8

4:1

2

9.5%

-

9

2:0

1

4.8%

-

10

1:2

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

7

25.9%

-

2

Thắng-Thắng

7

25.9%

-

3

Hòa-Hòa

4

14.8%

-

4

Hòa-Thắng

3

11.1%

-

5

Thắng-Hòa

2

7.4%

-

6

Hòa-Thua

2

7.4%

-

7

Thua-Hòa

2

7.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

6

22.2%

-

2

0 bàn thắng

4

14.8%

-

3

1 bàn thắng

4

14.8%

-

4

4 bàn thắng

4

14.8%

-

5

5 bàn thắng

4

14.8%

-

6

3 bàn thắng

3

11.1%

-

7

6 bàn thắng

2

7.4%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

40.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

16

59.3%

-