Sub Foot Cup

Sub Foot Cup
Lịch thi đấu Sub Foot Cup undefined, - Kết quả bóng đá Sub Foot Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

3

23.1%

-

2

1:0

2

15.4%

-

3

0:0

1

7.7%

-

4

2:0

1

7.7%

-

5

3:0

1

7.7%

-

6

2:1

1

7.7%

-

7

0:3

1

7.7%

-

8

1:2

1

7.7%

-

9

3:2

1

7.7%

-

10

1:4

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

4

30.8%

-

2

Thắng-Thắng

2

15.4%

-

3

Thua-Hòa

2

15.4%

-

4

Hòa-Thua

2

15.4%

-

5

Thắng-Hòa

1

7.7%

-

6

Thua-Thua

1

7.7%

-

7

Hòa-Hòa

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

4

30.8%

-

2

3 bàn thắng

4

30.8%

-

3

1 bàn thắng

2

15.4%

-

4

5 bàn thắng

2

15.4%

-

5

0 bàn thắng

1

7.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

8

61.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

38.5%

-