UEFA Champions League (W)

UEFA Champions League (W)
Lịch thi đấu UEFA Champions League (W) 2023-2024, - Kết quả bóng đá UEFA Champions League Women
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

72

77

98

79

82

143

Tỷ lệ ghi bàn

14.2%

15.2%

19.3%

15.6%

16.1%

28.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:0

12

14.1%

-

2

1:2

11

12.9%

-

3

2:1

10

11.8%

-

4

0:1

9

10.6%

-

5

2:2

9

10.6%

-

6

2:0

8

9.4%

-

7

0:0

7

8.2%

-

8

1:1

7

8.2%

-

9

1:0

6

7.1%

-

10

3:1

6

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

53

37.9%

-

2

Thua-Thua

25

17.9%

-

3

Hòa-Hòa

17

12.1%

-

4

Hòa-Thắng

15

10.7%

-

5

Hòa-Thua

14

10.0%

-

6

Thắng-Hòa

8

5.7%

-

7

Thắng-Thua

4

2.9%

-

8

Thua-Thắng

3

2.1%

-

9

Thua-Hòa

1

0.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

37

26.4%

-

2

4 bàn thắng

27

19.3%

-

3

2 bàn thắng

17

12.1%

-

4

1 bàn thắng

15

10.7%

-

5

6 bàn thắng

11

7.9%

-

6

5 bàn thắng

10

7.1%

-

7

7 bàn thắng

8

5.7%

-

8

7+

15

10.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

74

52.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

66

47.1%

-