USA NPSL

USA NPSL
Lịch thi đấu USA NPSL 2024, - Kết quả bóng đá USA National Premier Soccer League
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

137

144

177

149

139

212

Tỷ lệ ghi bàn

6.1%

6.4%

7.9%

6.7%

6.2%

9.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

35

12.5%

-

2

1:1

32

11.4%

-

3

2:1

32

11.4%

-

4

2:2

32

11.4%

-

5

2:0

29

10.3%

-

6

0:3

26

9.3%

-

7

3:2

26

9.3%

-

8

1:0

23

8.2%

-

9

0:1

23

8.2%

-

10

3:0

23

8.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

178

31.5%

-

2

Thua-Thua

123

21.8%

-

3

Hòa-Thắng

70

12.4%

-

4

Hòa-Thua

65

11.5%

-

5

Hòa-Hòa

49

8.7%

-

6

Thua-Hòa

27

4.8%

-

7

Thắng-Hòa

24

4.2%

-

8

Thắng-Thua

15

2.7%

-

9

Thua-Thắng

14

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

116

20.5%

-

2

4 bàn thắng

96

17.0%

-

3

5 bàn thắng

86

15.2%

-

4

2 bàn thắng

79

14.0%

-

5

6 bàn thắng

54

9.6%

-

6

1 bàn thắng

46

8.1%

-

7

7 bàn thắng

27

4.8%

-

8

7+

61

10.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

285

50.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

280

49.6%

-