WAL Cymru Alliance

WAL Cymru Alliance
Lịch thi đấu WAL Cymru Alliance 2018-2019, - Kết quả bóng đá Welsh Cymru Alliance
2018-2019

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

-

2

1

3

2

Tỷ lệ ghi bàn

0.4%

-

0.2%

0.1%

0.4%

0.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

23

13.5%

-

2

1:1

23

13.5%

-

3

2:1

21

12.3%

-

4

1:2

21

12.3%

-

5

0:2

17

9.9%

-

6

1:3

16

9.4%

-

7

1:0

15

8.8%

-

8

0:1

15

8.8%

-

9

3:1

10

5.8%

-

10

3:2

10

5.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

74

28.9%

-

2

Thua-Thua

55

21.5%

-

3

Hòa-Thắng

38

14.8%

-

4

Hòa-Thua

37

14.5%

-

5

Hòa-Hòa

33

12.9%

-

6

Thua-Hòa

8

3.1%

-

7

Thắng-Thua

4

1.6%

-

8

Thắng-Hòa

4

1.6%

-

9

Thua-Thắng

3

1.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

63

24.6%

-

2

3 bàn thắng

57

22.3%

-

3

4 bàn thắng

41

16.0%

-

4

5 bàn thắng

31

12.1%

-

5

1 bàn thắng

30

11.7%

-

6

6 bàn thắng

15

5.9%

-

7

7 bàn thắng

8

3.1%

-

8

7+

11

4.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

127

49.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

129

50.4%

-