WC Qualification Asia

WC Qualification Asia
Bảng xếp hạng WC Qualification Asia - BXH World Cup Qualification Asia 23-25
23-25

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iraq

6

6

0

0

17

2

15

100.0%

0.0%

0.0%

2.83

0.33

18

2

Indonesia

6

3

1

2

8

8

0

50.0%

16.7%

33.3%

1.33

1.33

10

3

Việt Nam

6

2

0

4

6

10

-4

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

6

4

Philippines

6

0

1

5

3

14

-11

0.0%

16.7%

83.3%

0.50

2.33

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Nhật Bản

6

6

0

0

24

0

24

100.0%

0.0%

0.0%

4.00

0.00

18

2

Korea DPR

6

3

0

3

11

7

4

50.0%

0.0%

50.0%

1.83

1.17

9

3

Syria

6

2

1

3

9

12

-3

33.3%

16.7%

50.0%

1.50

2.00

7

4

Myanmar

6

0

1

5

3

28

-25

0.0%

16.7%

83.3%

0.50

4.67

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Qatar

6

5

1

0

18

3

15

83.3%

16.7%

0.0%

3.00

0.50

16

2

Kuwait

6

2

1

3

6

6

0

33.3%

16.7%

50.0%

1.00

1.00

7

3

Ấn Độ

6

1

2

3

3

7

-4

16.7%

33.3%

50.0%

0.50

1.17

5

4

Afghanistan

6

1

2

3

3

14

-11

16.7%

33.3%

50.0%

0.50

2.33

5

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Hàn Quốc

6

5

1

0

20

1

19

83.3%

16.7%

0.0%

3.33

0.17

16

2

Trung Quốc

6

2

2

2

9

9

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.50

1.50

8

3

Thái Lan

6

2

2

2

9

9

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.50

1.50

8

4

Singapore

6

0

1

5

5

24

-19

0.0%

16.7%

83.3%

0.83

4.00

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Oman

6

4

1

1

11

2

9

66.7%

16.7%

16.7%

1.83

0.33

13

2

Kyrgyzstan

6

3

2

1

13

7

6

50.0%

33.3%

16.7%

2.17

1.17

11

3

Malaysia

6

3

1

2

9

9

0

50.0%

16.7%

33.3%

1.50

1.50

10

4

Chinese Taipei

6

0

0

6

2

17

-15

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

2.83

0

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Jordan

6

4

1

1

16

4

12

66.7%

16.7%

16.7%

2.67

0.67

13

2

Ả Rập Saudi

6

4

1

1

12

3

9

66.7%

16.7%

16.7%

2.00

0.50

13

3

Tajikistan

6

2

2

2

11

7

4

33.3%

33.3%

33.3%

1.83

1.17

8

4

Pakistan

6

0

0

6

1

26

-25

0.0%

0.0%

100.0%

0.17

4.33

0

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

United Arab Emirates

6

5

1

0

16

2

14

83.3%

16.7%

0.0%

2.67

0.33

16

2

Bahrain

6

3

2

1

11

3

8

50.0%

33.3%

16.7%

1.83

0.50

11

3

Yemen

6

1

2

3

5

9

-4

16.7%

33.3%

50.0%

0.83

1.50

5

4

Nepal

6

0

1

5

2

20

-18

0.0%

16.7%

83.3%

0.33

3.33

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iran

6

4

2

0

16

4

12

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.67

14

2

Uzbekistan

6

4

2

0

13

4

9

66.7%

33.3%

0.0%

2.17

0.67

14

3

Turkmenistan

6

0

2

4

4

14

-10

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

2.33

2

4

Hồng Kông

6

0

2

4

4

15

-11

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

2.50

2

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Úc

6

6

0

0

22

0

22

100.0%

0.0%

0.0%

3.67

0.00

18

2

Palestine

6

2

2

2

6

6

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.00

1.00

8

3

Liban

6

1

3

2

5

8

-3

16.7%

50.0%

33.3%

0.83

1.33

6

4

Bangladesh

6

0

1

5

1

20

-19

0.0%

16.7%

83.3%

0.17

3.33

1

World Cup 2026, AFC Qualificatio

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iran

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Korea DPR

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Kyrgyzstan

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Qatar

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

United Arab Emirates

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

6

Uzbekistan

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

World Cup 2026, AFC Qualificatio

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iraq

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Jordan

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Kuwait

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Oman

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

6

Palestine

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

World Cup 2026, AFC Qualificatio

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Úc

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Bahrain

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Trung Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Indonesia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Nhật Bản

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

6

Ả Rập Saudi

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0