WC Qualification CAF

WC Qualification CAF
Lịch thi đấu WC Qualification CAF 2025, - Kết quả bóng đá World Cup Qualification Africa
2025

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Danh sách giải đấu khác

Tất cả

1X2 ROI

Chuỗi thắng

Kèo

Tài Xỉu

Tỷ số

Bàn thắng đầu tiên

HT/FT

Thống kê phạt góc

Số bàn thắng

Thống kê thẻ

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Kèo thắng

Kèo thua

Tài

Xỉu

Algeria

8%

-100%

50%

-1%

-3%

15%

-17%

Angola

-67%

142%

-100%

-17%

10%

-65%

43%

Zimbabwe

-100%

106%

47%

-1%

-3%

-30%

12%

Zambia

-56%

-100%

202%

-12%

12%

52%

-51%

Uganda

-30%

-100%

0%

-62%

62%

17%

-20%

Tunisia

-6%

-15%

-100%

-50%

44%

-100%

92%

Eswatini

-100%

-100%

112%

-62%

56%

-42%

30%

Sudan

135%

-25%

-100%

57%

-64%

-16%

1%

South Africa

-31%

-10%

8%

24%

-30%

22%

-35%

Sierra Leone

-65%

60%

-70%

-16%

7%

1%

-5%

Senegal

-34%

72%

-100%

-18%

8%

-26%

9%

Benin

21%

-18%

-66%

26%

-26%

1%

-1%

Botswana

32%

-100%

20%

15%

-13%

5%

-14%

Burkina Faso

-57%

93%

-66%

-17%

9%

55%

-55%

Burundi

1%

-27%

-60%

-11%

-1%

22%

-33%

Cameroon

-32%

55%

-100%

18%

-25%

-12%

0%

Cape Verde

-23%

-20%

-60%

-26%

15%

-35%

14%

Egypt

-12%

-22%

-100%

-1%

-1%

-6%

-15%

Gabon

50%

-100%

-68%

96%

-100%

47%

-52%

Gambia

-72%

-100%

61%

-53%

40%

47%

-57%

Ghana

73%

-100%

37%

-49%

39%

5%

-4%

Ivory Coast

-5%

12%

-100%

-2%

-2%

-53%

37%

Kenya

-71%

85%

-37%

-2%

-4%

17%

-26%

Libya

-11%

-15%

-60%

27%

-24%

-59%

30%

Morocco

41%

-100%

-100%

49%

-50%

33%

-47%

Mauritania

-100%

-18%

62%

-87%

71%

-100%

71%

Mauritius

-15%

-7%

-40%

42%

-51%

-14%

-10%

Mozambique

112%

-100%

-66%

-7%

-3%

-53%

28%

Nigeria

-100%

302%

-22%

-100%

94%

-51%

37%

DR Congo

-25%

-17%

-6%

17%

-22%

-75%

52%

Guinea

100%

-100%

92%

-2%

-4%

2%

-13%

Mali

-74%

93%

8%

-100%

99%

-23%

6%

Namibia

-66%

60%

-50%

6%

-17%

-100%

75%

Tanzania

137%

-100%

-44%

28%

-35%

-100%

85%

Togo

-100%

140%

-62%

11%

-11%

-52%

38%

Niger

200%

-100%

19%

-3%

-8%

10%

2%

Equatorial Guinea

45%

-100%

-68%

70%

-75%

-100%

87%

Lesotho

12%

168%

-42%

42%

-51%

-75%

78%

Liberia

-64%

-25%

23%

-30%

22%

-100%

75%

Madagascar

1%

-18%

-67%

90%

-100%

15%

-15%

Ethiopia

-100%

153%

-57%

-22%

16%

-43%

39%

Rwanda

65%

-18%

-56%

-7%

2%

-75%

69%

Seychelles

-100%

-100%

7%

-49%

46%

44%

-57%

Chad

-100%

-100%

52%

-40%

33%

6%

-10%

Congo Rep

-100%

-100%

45%

-100%

102%

88%

-100%

Djibouti

-100%

-2%

-10%

37%

-50%

-3%

-8%

Malawi

-2%

-100%

-22%

22%

-27%

-47%

25%

Central African Republic

-56%

12%

-4%

31%

-39%

11%

-19%

Somalia

-100%

-100%

28%

47%

-48%

-28%

18%

Guinea-bissau

-70%

167%

-100%

1%

0%

-100%

70%

Comoros

143%

-100%

-37%

47%

-53%

41%

-24%

Sao Tome & Principe

-100%

-100%

23%

-37%

33%

-47%

36%

SOUTH SUDAN

-100%

56%

-18%

-5%

-7%

9%

-22%