WC Qualification CAF

WC Qualification CAF
Lịch thi đấu WC Qualification CAF 2025, - Kết quả bóng đá World Cup Qualification Africa
2025

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu
Vòng bảng
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Bảng E
Bảng F
Bảng G
Bảng H
Bảng I

Lịch thi đấu

Thời gian

Sân nhà FT(HT) Sân khách

Kèo Châu Á

Tài Xỉu

1x2

Dữ liệu

Ethiopia 0 : 0 (0:0) Sierra Leone

0.83 0 1.03

0.90 1.5/2 0.95

2.70 3.00 2.88

Dữ liệu

Egypt 6 : 0 (2:0) Djibouti

0.73 4 1.15

0.80 4.5/5 1.05

1.02 17.00 51.00

Dữ liệu

Burkina Faso 1 : 1 (0:1) Guinea-bissau

0.95 0.5 0.90

0.92 1.5/2 0.92

1.91 3.00 5.00

Dữ liệu

Sierra Leone 0 : 2 (0:1) Egypt

0.95 -1.5 0.90

0.83 2/2.5 1.03

17.00 5.00 1.25

Dữ liệu

Djibouti 0 : 1 (0:1) Guinea-bissau

1.00 -1.5/2 0.85

1.10 3 0.77

9.00 7.50 1.22

Dữ liệu

Ethiopia 0 : 3 (0:0) Burkina Faso

0.90 -0.5/1 0.95

0.85 2 1.00

5.50 3.40 1.73

Dữ liệu

Sierra Leone 2 : 1 (1:1) Djibouti

0.85 1.5 1.00

0.88 2.5 0.98

1.29 5.00 13.00

Dữ liệu

Guinea-bissau 0 : 0 (0:0) Ethiopia

0.92 1 0.92

0.90 2 0.95

1.50 3.70 7.50

Dữ liệu

Egypt 2 : 1 (2:0) Burkina Faso

0.90 1 0.95

1.05 2.5 0.80

1.50 3.90 6.50

Dữ liệu

Djibouti 1 : 1 (1:1) Ethiopia

0.92 -1/1.5 0.92

0.95 2.5 0.90

9.00 4.33 1.40

Dữ liệu

Guinea-bissau 1 : 1 (1:0) Egypt

1.00 -0.5/1 0.85

0.83 2 1.03

6.25 3.50 1.65

Dữ liệu

Burkina Faso 2 : 2 (2:0) Sierra Leone

0.98 1 0.88

0.83 2 1.03

1.53 3.80 7.50

Dữ liệu

Sierra Leone VS Guinea-bissau

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Burkina Faso VS Djibouti

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Ethiopia VS Egypt

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Egypt VS Sierra Leone

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Guinea-bissau VS Burkina Faso

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Ethiopia VS Djibouti

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Guinea-bissau VS Sierra Leone

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Djibouti VS Burkina Faso

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Egypt VS Ethiopia

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Burkina Faso VS Egypt

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Guinea-bissau VS Djibouti

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sierra Leone VS Ethiopia

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sierra Leone VS Burkina Faso

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Djibouti VS Egypt

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Ethiopia VS Guinea-bissau

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Burkina Faso VS Ethiopia

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Djibouti VS Sierra Leone

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Egypt VS Guinea-bissau

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu