WC Qualification Europe

WC Qualification Europe
Lịch thi đấu WC Qualification Europe 2022, - Kết quả bóng đá World Cup Qualification Europe
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Danh sách giải đấu khác

Tất cả

1X2 ROI

Chuỗi thắng

Kèo

Tài Xỉu

Tỷ số

Bàn thắng đầu tiên

HT/FT

Thống kê phạt góc

Số bàn thắng

Thống kê thẻ

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Kèo thắng

Kèo thua

Tài

Xỉu

Norway

-31%

46%

-51%

3%

-4%

-52%

50%

Denmark

31%

-100%

-67%

23%

-28%

0%

-12%

Romania

-18%

-30%

-33%

-2%

0%

-54%

45%

Luxembourg

61%

-100%

-13%

6%

-13%

46%

-50%

BIH

-77%

130%

-10%

-1%

-1%

-18%

12%

Israel

-12%

-69%

-31%

-30%

26%

68%

-75%

France

-19%

87%

-100%

-21%

20%

-70%

67%

Cyprus

-45%

-32%

19%

-22%

16%

-3%

-2%

Malta

-57%

30%

-12%

18%

-18%

44%

-46%

Slovenia

-7%

-36%

16%

-34%

33%

14%

-25%

Sweden

11%

-67%

34%

-2%

0%

-4%

1%

Albania

19%

-100%

-41%

-38%

33%

-41%

38%

Ireland

-46%

44%

32%

19%

-20%

12%

-13%

Russia

12%

-67%

-51%

16%

-22%

-2%

-7%

Scotland

37%

-43%

-56%

-1%

-4%

-15%

10%

Slovakia

-38%

134%

-61%

-3%

0%

-1%

-5%

Spain

-6%

-12%

-37%

-31%

28%

-12%

14%

Switzerland

-22%

33%

-100%

42%

-46%

-36%

11%

Turkey

15%

48%

-75%

-24%

19%

62%

-66%

Ukraine

-28%

158%

-76%

0%

0%

-22%

19%

Wales

22%

47%

-86%

34%

-34%

1%

-2%

Poland

-10%

-40%

-31%

26%

-27%

22%

-21%

Portugal

-16%

-15%

-20%

-22%

19%

15%

-20%

Netherlands

-20%

-7%

-57%

-3%

0%

-2%

0%

Latvia

-74%

110%

-31%

51%

-55%

-11%

2%

Italy

-48%

130%

11%

-30%

28%

-77%

69%

Iceland

-77%

4%

1%

-33%

35%

4%

-17%

Hungary

2%

1%

-12%

-17%

13%

-15%

10%

Greece

-30%

118%

-56%

-7%

7%

-27%

28%

Germany

2%

-100%

110%

22%

-25%

0%

-9%

Finland

-9%

-21%

-36%

2%

-9%

-15%

9%

England

-6%

5%

-100%

13%

-15%

-10%

-2%

Czech Republic

-45%

17%

-54%

-17%

11%

-37%

31%

Croatia

-1%

-24%

-47%

15%

-19%

-19%

8%

Bulgaria

-52%

51%

-4%

-12%

9%

-6%

-3%

Belgium

-13%

-12%

-100%

-14%

12%

14%

-27%

Austria

-41%

-71%

38%

-14%

13%

23%

-26%

Armenia

-10%

53%

-35%

-13%

12%

-11%

1%

Azerbaijan

-100%

-55%

54%

-14%

9%

37%

-38%

Belarus

-79%

-100%

30%

-17%

9%

6%

-12%

Estonia

-62%

0%

-5%

28%

-35%

3%

-8%

Faroe Islands

-77%

-72%

-4%

33%

-34%

22%

-28%

Georgia

26%

-52%

20%

23%

-28%

-18%

14%

Kazakhstan

-100%

97%

-9%

11%

-14%

-27%

15%

Lithuania

-52%

-100%

13%

-15%

10%

-2%

-2%

North Macedonia

212%

-16%

-65%

27%

-30%

18%

-25%

Moldova

-100%

-72%

20%

-39%

36%

22%

-32%

Northern Ireland

-60%

38%

-38%

-1%

0%

-45%

40%

Andorra

-67%

-100%

-11%

37%

-36%

-22%

14%

Liechtenstein

-100%

-15%

0%

-4%

5%

-5%

-3%

San Marino

-100%

-100%

13%

-19%

17%

-18%

7%

Serbia

87%

-13%

-100%

23%

-28%

52%

-50%

Montenegro

-57%

40%

-37%

-6%

-1%

23%

-27%

Gibraltar

-100%

-100%

7%

-41%

33%

12%

-25%

Kosovo

-53%

-16%

10%

-8%

4%

15%

-18%