World Cup

World Cup
Bảng xếp hạng World Cup - BXH World Cup 2022
2022

Số đội: 32

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €12,231,610,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Anh,€1,670,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Bảng A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Hà Lan

3

2

1

0

5

1

4

66.7%

33.3%

0.0%

1.67

0.33

7

2

Senegal

3

2

0

1

5

4

1

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

1.33

6

3

Ecuador

3

1

1

1

4

3

1

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

1.00

4

4

Qatar

3

0

0

3

1

7

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

2.33

0

Bảng B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Anh

3

2

1

0

9

2

7

66.7%

33.3%

0.0%

3.00

0.67

7

2

USA

3

1

2

0

2

1

1

33.3%

66.7%

0.0%

0.67

0.33

5

3

Iran

3

1

0

2

4

7

-3

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

2.33

3

4

Wales

3

0

1

2

1

6

-5

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

2.00

1

Bảng C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Argentina

3

2

0

1

5

2

3

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

0.67

6

2

Ba Lan

3

1

1

1

2

2

0

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

0.67

4

3

Mexico

3

1

1

1

2

3

-1

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

1.00

4

4

Ả Rập Saudi

3

1

0

2

3

5

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

3

Bảng D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Pháp

3

2

0

1

6

3

3

66.7%

0.0%

33.3%

2.00

1.00

6

2

Úc

3

2

0

1

3

4

-1

66.7%

0.0%

33.3%

1.00

1.33

6

3

Tunisia

3

1

1

1

1

1

0

33.3%

33.3%

33.3%

0.33

0.33

4

4

Đan Mạch

3

0

1

2

1

3

-2

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

1.00

1

Bảng E

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Nhật Bản

3

2

0

1

4

3

1

66.7%

0.0%

33.3%

1.33

1.00

6

2

Tây Ban Nha

3

1

1

1

9

3

6

33.3%

33.3%

33.3%

3.00

1.00

4

3

Đức

3

1

1

1

6

5

1

33.3%

33.3%

33.3%

2.00

1.67

4

4

Costa Rica

3

1

0

2

3

11

-8

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

3.67

3

Bảng F

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Morocco

3

2

1

0

4

1

3

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.33

7

2

Croatia

3

1

2

0

4

1

3

33.3%

66.7%

0.0%

1.33

0.33

5

3

Bỉ

3

1

1

1

1

2

-1

33.3%

33.3%

33.3%

0.33

0.67

4

4

Canada

3

0

0

3

2

7

-5

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

2.33

0

Bảng G

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Brazil

3

2

0

1

3

1

2

66.7%

0.0%

33.3%

1.00

0.33

6

2

Thụy Sĩ

3

2

0

1

4

3

1

66.7%

0.0%

33.3%

1.33

1.00

6

3

Cameroon

3

1

1

1

4

4

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

1.33

4

4

Serbia

3

0

1

2

5

8

-3

0.0%

33.3%

66.7%

1.67

2.67

1

Bảng H

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bồ Đào Nha

3

2

0

1

6

4

2

66.7%

0.0%

33.3%

2.00

1.33

6

2

Hàn Quốc

3

1

1

1

4

4

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

1.33

4

3

Uruguay

3

1

1

1

2

2

0

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

0.67

4

4

Ghana

3

1

0

2

5

7

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.67

2.33

3