World Cup

World Cup
Lịch thi đấu World Cup 2022, - Kết quả bóng đá World Cup
2022

Số đội: 32

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €12,231,610,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Anh,€1,670,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

15

16

36

28

31

61

Tỷ lệ ghi bàn

8.9%

9.5%

21.4%

16.7%

18.5%

36.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

8

16.0%

-

2

1:0

7

14.0%

-

3

2:0

6

12.0%

-

4

0:2

6

12.0%

-

5

1:2

6

12.0%

-

6

2:1

5

10.0%

-

7

1:1

4

8.0%

-

8

0:1

3

6.0%

-

9

4:1

3

6.0%

-

10

3:0

2

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

17

26.6%

-

2

Hòa-Thắng

11

17.2%

-

3

Thua-Thua

10

15.6%

-

4

Hòa-Hòa

9

14.1%

-

5

Hòa-Thua

8

12.5%

-

6

Thắng-Hòa

4

6.3%

-

7

Thua-Hòa

2

3.1%

-

8

Thắng-Thua

2

3.1%

-

9

Thua-Thắng

1

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

16

25.0%

-

2

3 bàn thắng

14

21.9%

-

3

1 bàn thắng

10

15.6%

-

4

0 bàn thắng

8

12.5%

-

5

5 bàn thắng

6

9.4%

-

6

4 bàn thắng

5

7.8%

-

7

6 bàn thắng

2

3.1%

-

8

7+

3

4.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

32

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

32

50.0%

-